Magnum / Toto / Da ma cai 1+3D / Singapore / Sabah 88 / Sandakan STC / Sarawak CashSweep
Prizes 4D 5D 6D Prizes 2D 3D
B S SA SB SC SD SE
1st 3,400 4,800 8,000 18,000 120,000 A 60 840
2nd 1,200 2,400 8,000 6,000 3,600 B 60 840
3rd 600 1,200 8,000 3,600 360 C 60 840
4th 600 36 D 6 84
5th 24 5 E 6 84
6th 6
Special 250 800 ABC 20 280
Consolation 80 800 AE 2.60 36
Good 4D / Perdana / Lucky Hari-Hari (Draw Everyday)
Prizes 4D 5D 6D Prizes 2D 3D
B S SA SB SC SD SE
1st 3,400 4,800 8,000 18,000 120,000 A 60 840
2nd 1,200 2,400 8,000 6,000 3,600 B 60 840
3rd 600 1,200 8,000 3,600 360 C 60 840
4th 600 36 D 6 84
5th 24 5 E 6 84
6th 6
Special 250 800 ABC 20 280
Consolation 80 800 AE 2.60 36

Copyright © 2021 | ECWIN888